Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
https://spzmigrod.bipszkola.pl

Statystyki

Dane główne
15297
Osoby:
3387
Stanowiska
1985
Redakcja biuletynu
1328
Statystyka
1199
Rejestr zmian
1151
Statut: Statut
546
Ogłoszenia: Ogłoszenie-Praca
284
Przetargi: Wyniki naboru
265