Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
https://spzmigrod.bipszkola.pl

Stanowiska

Dorota Jakusztowicz

Dyrektor

Dorota Łukaszewska

Zastępca dyrektora

Klasy IV-VIII

Renata Jasińska

Zastępca dyrektora

Klasy I-III